วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเดินทางที่แสนพิเศษ
                 http://www.youtube.com/watch?v=XSWwajtJi4w

การเดินทางของพวกเราตลอดเวลาที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กปีหนึ่งพวกเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันอาจจะมีบางครั้งที่เราไม่เข้าใจกันแต่เราก็ยังรักและเป็นห่วงใยกันอยู่เสมอ